Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §§ 192-208 Stockholm 2012-10-27 13.00 -16.50 § 192. Mötets öppnande   § 193. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz, Sekreterare Ingela Videbäcken, Veronica Eriksson, Jacob Fichtelius, Tomas Palmkvist Ej närvarande Maria Nordin avgått efter egen önskan, Joachim Ståhl, Katarina Andersson   § 194.  Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes.   § 195. Val … Läs mer

I helgen som vart har vissa av styrelsen vart på en nätverksträff på Ågrenska som Sällsynta diagnoser har ordnat. Det kommer komma en sammanfattning om vad som togs upp på mötet här senare. Här är deras adress där man kan läsa lite om deras verksamhet… http://www.sallsyntadiagnoser.se/Nyheter/Blogg/    

Det äger rum den 28 oktober i Stockholm klockan 10 – 13. Det kommer ligga nära centralstationen. Adress: Stureplan 4 a Sundbyberg. Dagordningen kommer hem till de som anmäler sin intresse att delta. Anmäl din intresse för att deltaga och behov av boende snarast till ordförande på mail: bethlindecrantz@hotmail.com eller ring 0705218460 MVH styrelsen

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte   §§ 176-191   Telefonmöte 2012-05-26  16-17.30     § 176. Närvarande  Ordförande Beth Lindecrantz,  Kassör Maria Nordin, Ordinarie Joacim Ståhl, Veronica Eriksson Vice ordförande  Katarina Andersson , Sekreterare Ingela Videbäcken. Ej närvarande Ordinarie Jacob Fichtelius.   § 177. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat kl 16.00   §178. Dagordning … Läs mer

Normalstadgar för Sturge Weber föreningen Sverige § 1            Namn Föreningens namn är Sturge Weber föreningen Sverige. Den utgör en förening under Riksförbundet Sällsynta Diagnoser Sverige och erlägger årligen avgift till dem. § 2            Ändamål Föreningens uppgift är att utgöra ett stöd för personer med Sturge Weber Syndrom och dess anhöriga samt att verka för deras … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Protokoll från årsmötet i Tranås Årsmöte 2012-03-11 Mötet öppnas § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. Kallelse har skett i behörig ordning.   § 2.  Fastställande av röstlängd Principen är att den som betalat in medlemsavgiften har en röst. Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 14 personer har rösträtt, … Läs mer

  Styrelsemöte   Protokoll §§ 157-175   Tranås 2012-03-10     § 157. Närvarande    Ordförande Beth Lindecrantz                       Kassör Maria Nordin, Sekreterare Ingela Videbäcken.                 Ordinarie Joacim Ståhl Viceordförande  Katarina Andersson   § 158. Mötets öppnande   Beth förklarar mötet öppnat klockan 10.00 då alla konstaterats närvarande.   § 159. Dagordning   Förslaget till dagordningen godkändes. … Läs mer

Årsmötet hölls i Tranås i år & var den 11 Mars, Vad som beslutades kommer i protokollet längre fram när det är justerat.   Det pratades en del om sommarlägret som vi kommer och ha i Höör den 13-16 Juli. Har ni tankar, funderingar eller önskemål om att hitta på saker tveka inte att kontakta … Läs mer

Hej,   här under kommer vi att lägga upp fonder som vi sökt, och som våra medlemmar kan söka till olika ändamål, till ex till en resa, dator, cykel med mera.   Dessa fonder har skänk pengar till oss: 2014 Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Victoriafonden Dessa fonder har skänk pengar till oss: 2013 Fond: Stiftelsen Kungl. Patriotiska … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte Protokoll §§141-156  Telefonmöte 2012-01-14. Kl. 10-12   § 141. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz                                         Kassör Ingela Videbäcken Sekreterare Maria Nordin Ej Närvarande Ordinarie Joacim Ståhl Vice ordförande Katarina Andersson   § 142. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat klockan 10.00 då alla har konstaterats närvarande.   § 143. Dagordning Förslaget till … Läs mer