Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §302-318 Styrelsemöte, telefonmöte 15 maj 2014   § 302. Mötets öppnande Ordförande Beth Lindecrantz förklarade mötet öppnat kl. 19:00 § 303. Närvarande Katarina Andersson, Jakob Fichtelius, Lena Lövnord, Tomas Palmkvist, Beth Lindecrantz. Ej närvarande Ingela Videbäcken som hade meddelat sin frånvaro i förväg. § 304. Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes. … Läs mer

Välkommen till årsmöte den 11 juli klockan 13.00. I år ska vi vara på Gränslandet, Natur & Kultur för alla, i Sjösunda som ligger i Sandviken.   Sommarlägret börjar direkt efter årsmötets slut och vi är tillsammans fram till måndag den 14 juli. Din anmälan till årsmöte sänder du på mail eller ringer till ordförande … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §292-301 Styrelsemötet 9 februari 2014  Vila Mini Borås   § 292. Mötets öppnade. Beth förklarar mötet öppnat strax efter kl tio   § 293. Närvarande. Tomas Palmkvist, Slavica Palmkvist, Lotta Lindecrantz, Beth Lindecrantz, Brita Peterson, Kjäll Peterson, Lena Lövnord, Martin Jädergård, Katarina Andersson, Ingela Videbäcken, Carola Sandfridsson, Henrik Sandfridsson, Jakob … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §274-291 Styrelsemötet 8 februari 2014 Vila Mini hotell där vi bor. § 274. Mötets öppnande. Beth förklarar mötet öppnat kl 13.30 då alla konstaterades närvarande. Presentationsrunda då vi har en ny styrelsemedlem, Lena Lövnord. § 275. Närvarande. Beth Lindecrantz, Tomas Palmkvist, Jakob Fichtelius, Lena Lövnord, Katarina Andersson, Ingela Videbäcken. § … Läs mer

Torsdagen 22 maj 2014, kl 10.00 – 16.00.   Lokal: Leksell, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Riktar sej till alla intresserade. Sker i samarbete med Sturge Weber föreningen, Sverige Medverkande: Paul Uvebrant, Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg Desiree Wiegleb Edström, överläkare hudkliniken Karolinska Beth Lindekrantz Sturge Weberföreningen mfl   Anmälan senast 12 maj på deras hemsida; Mer … Läs mer

HALVÅRSMÖTE  2014   Den 9 februari klockan 10.15 – 13.00 äger halvårsmötet rum och alla är välkomna, så boka gärna upp datumet redan nu. Alla diagnosbärare får resekostnaden betald Plats: Vila Mini hotell som ligger på Lilla Brogatan 11 i Borås (tågstationen ligger ca 3 minuter ifrån hotellet)   Huvudpunkten är kompetenscentret som är uppstartad … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §§ 261-273 Telefonmöte 2013-11-06  19.00-19.55   § 261. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat kl 19.00 då alla utom Tomas Palmkvist konstaterades närvarande. Tomas meddelade sin frånvaro i förväg.     § 262. Närvarande Ordförande Beth Lindecrantz                                         Vice ordförande Katarina Andersson Sekreterare Ingela Videbäcken                  Suppleant Lena Lövnord Suppleant Jakob Fichtelius … Läs mer

Programmet Konstituerande möte den 2013-07-24 § 255.  Mötets öppnande   § 256. Närvarande Katarina Andersson, Beth Lindecrantz, Lena Lövnord, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius   § 257. Val av protokolljusterare Ingela Videbäcken och Katarina Andersson   § 258. Dagordning Fördelningen av styrelseuppdrag, se nedan. Hemsidan Gåvor – Beslut: Alla, oavsett belopp ska stå med.   STYRELSEN … Läs mer

Hej för dom som är intresserade av att läsa om vad som hänt på den regionala brukarträffen Region Syd i Malmö, kommer här en dokumentation om detta. Dokumentation, Nätverksträff, Malmö Ingrid Wadenheim presenterar här Södra sjukvårdsregionens och Region Skånes strukturer i sjukvården. Båda dessa är dokument i PDF-format och kräver normalt ett tillägg för att … Läs mer

  Mötet öppnas § 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning.   § 2.  Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 16 personer har rösträtt, 3 anmälda hade inte kommit.   § 3. Val av årsmötesfunktionärer – Till ordförande valdes enhälligt Lena Hasselgren – Till mötessekreterare … Läs mer