Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §412-428 30 januari 2016 Östersund     § 412. Närvarande Beth Lindecrantz, Lena Lövnord, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jacob Fichtelius, Lars Sandström. § 413. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 09.55  § 414. Godkännande av dagordningen Dagordingen godkändes § 415. Val av protokoll justerare Ingela Videbäcken och Mats Andersson  § 416. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Telefonmöte §402-§411 5 november 2015       § 402. Mötets öppnande Beth öppnar mötet kl 18.08 § 403. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jacob Fichtelius. Ej närvarande: Lars Sandström, Lena Lövnord § 404. Val av protokoll justerare Ingela Videbäcken och Mats Andersson. § 405. Ekonomi Beth redovisar status … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte 12 juli 2015 Eskilstuna   § 1. Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande Beth Lindecrantz kl. 12.45 § 2. Närvarande Lars Sandström, Jakob Fichtelius, Lena Lövnord, Mats Andersson Ej närvarande Ingela Videbäcken. § 3. Val av protokolljusterare Mats Andersson och Beth Lindecrantz § 4. Val av vice ordförande Öppen … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 12 juli 2015 Eskilstuna   Vilsta sporthotell & Stf vandrarhem, Eskilstuna § 1. Ordförande öppnar årsmöte. Ordförande Beth Lindecrantz öppnar mötet 11:10 och hälsar alla välkomna. § 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning. § 3. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §383-401 8 juli 2015 Eskilstuna   § 383. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 15.30 § 384. Närvarande Beth Lindecrantz, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Ingela Videbäcken. Senare ankomst: Lena Lövnord. § 385. Dagordning Dagordningen godkändes § 386. Val av protokolljusterare Mats Anderssoon och Ingela Videbäcken § 387. Föregående protokoll … Läs mer

Ni har väl inte missat att boka in sommarlägret och årsmötet i er kalender? I år sker träffen i Eskilstuna med omnejd, som startar den 9 juli och avslutas med föreningens årsmöte den 12 juli. Incheckning till boendet sker mellan 14:00 och 23:00 på Vilsta Sporthotell.   Styrelsen ankommer redan den 8 för ett sista styrelsemöte … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §373-382 1 februari 2015 Stockholm   § 373. Mötets öppnande Beth öppnar mötet kl 10.00 § 374. Närvarande Lena Lövnord, Jakob Fichtelius, Katarina Andersson, Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Lars Sandström, Mats Andersson, Lotta Lindecrantz, Karin Fichtelius, Martin Jädergård, Maria Nordin. § 375. Vad vill vi med föreningen Vad vill vi … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §355-372 31 januari 2015 Stockholm   §355. Mötets öppnande Beth förklarar mötet öppnat kl 15.45 §356. Närvarande Lena Lövnord, Jakob Fichtelius, Katarina Andersson, Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Lars Sandström, Mats Andersson, ej närvarande: Fredrik Lövnord. Lotta Lindecrantz var närvarande men deltog inte i mötet. §357. Dagordning Förslaget till dagordningen godkändes. … Läs mer

Ni har väl inte missat att det är ett halvårsmöte den 1 februari? Halvårsmötet sker i Sällsynta diagnosers lokal på Sturegatan 4A i Sundbyberg, mellan kl. 10:00 och 13:00. Om du inte redan gjort det, anmäl dig snarast till Bettan via mejl eller telefon 070 521 84 60. Har du något som du vill att vi ska … Läs mer

Sällsynta vill gärna ha DIN historia, diagnosbärare eller anhörig, för en kampanj från mitten av februari och framåt. Läs mer på Sällsynta Diagnosers sida, och skicka in ditt bidrag!   Glöm inte att meddela om ditt bidrag blir valt, så att vi kan lägga upp länkar här.