Brev från chefen! Ni borde alla ha fått detta i eder mejl, men för er som missat detta följer det nedan. Hej alla diagnosbärare med familjer. Jag har fått en förfrågan från Ågrenska, om att de kan tänka sig att arrangera en familjevecka, hösten 2018, med inriktning på SW. Jag har tagit på mig ansvaret … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §501-518 12 juli 2017 Lysingsbadet Västervik   § 501. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 17.30 § 502. Närvarande Beth Lindecrantz, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Ingela Videbäcken § 503. Dagordning Dagordningen godkändes § 504. Val av protokolljusterare Lars och Ingela § 505. Föregående protokoll § 497 Förslag på ändring … Läs mer

Tiden flyger iväg och vårt årsmöte och sommarläger står snart för dörren. Vår önskan är att så många som möjligt kan, och vill, komma på vårt årsmöte. Plats och tid: Lysingsbadets camping i Västervik den 13 juli klockan 14.00 i konferensrummet Bojen. Efter årsmöte kommer Per Liljeroos, från UNIK försäkringar att informera om deras verksamhet. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Telefonmöte, Skype §491-500 16 maj 2017 Skype   § 491. Mötets öppnande Mötet öppnas 18.05 § 492. Närvarande Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Ingela Videbäcken Frånvarande: Lars Sandström, John-Olof Ståhl § 493. Val av protokoll justerare Beslöts Ingela och Mats. § 494. Ekonomi Beth redovisar § 495. Fonder Ingela redovisar. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §474-490 18 februari 2017 Monicavägen Malmö   § 474. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jacob Fichtelius, Ej närvarande Mats Andersson, Lena Lövnord, Lars Sandström. § 475. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.40 § 476. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänd § 477. Val av protokoll justerare Beslöts Ingela och Bettan. § 478. … Läs mer

Ni har väl inte missat Sällsyntas artikelserie om övergången från barn till vuxen? Idag, 21 februari är det Jakobs övergångsberättelse! http://www.sallsyntadiagnoser.se/jakobs-overgangsberattelse/

Känner du någon, eller kanske vill själv, som kan komma med i styrelsen för Sturge Weber-föreningen? Föreningen har behov av någon eller några som har tiden och viljan att ställa upp. Hör av Er till mig, valberedningen. Min e-post är johnolofstahl@gmail.com

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §457-473 10 november 2016 Skype   §457. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 18.10   §458. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius, Mats Andersson Ej närvarande: Lars Sandström, Lena Lövnord   §459. Dagordning Dagordningen godkändes   §460. Val av protokolljusterare Ingela och Mats   §461. Föregående protokoll Korrigering av budgeten … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte 4 augusti 2016 Siviks Camping, Lysekil   § 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet 15:45 § 2. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Lena Lövnord § 3. Val av protokolljusterare Mats Andersson, Ingela Videbäcken § 4. Val av vice ordförande Ingela Videbäcken § 5. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 4 augusti 2016 Siviks Camping, Lysekil   § 1. Mötet öppnas Beth Lindecrantz öppnar mötet kl 15.15 § 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning. § 3. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 24 personer har rösträtt, 3 anmälda hade … Läs mer