Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 2021 5 september 2021 via Teams   1. Ordförande öppnar årsmöte. Carola Sandfridsson öppnar årsmötet kl 16:15 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning 3. Fastställande av röstlängd Henrik och Carola Sandfridsson, Jesper Bohm, Franziska Grafe, Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Katarina … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §806-820 19 april 2021 via Teams   § 806. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl. 20.08. § 807. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 808. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius och Carola Sandfridsson. § 809. Vid protokoll Karolina Bohm. § 810. Val av protokolljusterare Jakob Fichtelius … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §786-806 6 mars 2021 via Teams   § 786. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 09:41. § 787. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 788. Vid protokoll Franziska Grafe. § 789. Dagordning Dagordningen godkänd. § 790. Val av protokolljusterare Carola Sandfridsson och … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §776-785 28 februari 2021 via Teams   § 776. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet kl 18.03. § 777. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 778. Närvarande Mats Andersson, Karolina Bohm, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe och Carola Sandfridsson. § 779. Vid protokoll Karolina Bohm. § 780. Val av protokolljusterare … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §762-775 1 februari 2021 via Teams   § 762. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:37 § 763. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. § 764. Närvarande Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe. § 765. Vid protokoll Franziska Grafe § 766. Val av protokolljusterare Karolina Bohm, Carola Sandfridsson … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §747-761 7 december 2020 via Teams   § 747. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:05 § 748. Närvarande Karolina Bohm, Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Franziska Grafe § 749. Vid protokoll Franziska Grafe § 750. Val av protokolljusterare Karolina Bohm, Carola Sandfridsson § 751. Föregående protokoll Inga anmärkningar angående … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte §735-746 3 oktober 2020 Vetekatten Stockholm   § 735. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 14:28 § 736. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm och Franziska Grafe. § 737. Vid protokollet Franziska Grafe. § 738. Dagordning Övriga frågor: Förslag av gåvobevis, kommunikation utåt § 739. Val av … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 2020 6 september 2020 Virtuellt via TEAMS   1. Ordförande öppnar årsmöte Carola Sandfridsson öppnar årsmötet kl 17:02 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning 3. Fastställande av röstlängd Henrik och Carola Sandfridsson, Jesper och Karolina Bohm, Franziska Grafe, Pernilla Stark, Beth Lindecrantz, … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Extrainsatt styrelsemöte §718-734 30 juni 2020 via Teams   § 718. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10. § 719. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 720. Vid protokollet Franziska Grafe. § 721. Dagordning Dagordningen godkänd. § 722. Val av protokolljusterare Karolina Bohm … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Extrainsatt styrelsemöte §705-717 14 maj 2020 via Discord   § 705. Mötets öppnande Ordförande Carola Sandfridsson öppnar mötet 20:10. § 706. Närvarande Carola Sandfridsson, Jakob Fichtelius, Karolina Bohm, Mats Andersson och Franziska Grafe. § 707. Vid protokoll Franziska Grafe. § 708. Dagordning Dagordningen godkänd. § 709. Val av protokolljusterare Karolina Bohm … Läs mer