Sturge Weber föreningen Sverige Telefonmöte, Skype §536-552 21 maj 2018 Skype   § 536. Mötets öppnande Vi öppnar mötet 18.05 § 537. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Katarina Jädergård, Jakob Fichtelius § 538. Dagordning Dagordning godkänd § 539. Val av protokolljusterare Ingela och Katarina § 540. Föregående protokoll Föregående protokoll godkänt § 541. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §519-535 24 februari 2018 Quality Hotel Galaxen Borlänge   § 519. Mötet öppnas Mötet öppnades 09:57 § 520. Närvarande Beth Lindecrantz, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Ej närvarande: Katarina Jädergård, Ingela Videbäcken Adjungerad §528-§529 Britt-Marie Kjellberg § 521. Dagordning Dagordning godkänd § 522. Val av protokolljusterare Beth och Mats … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte 13 juli 2017 Lysingsbadet Västervik   1. Mötets öppnande Ordförande Beth Lindecrantz öppnar mötet 15.12 2. Närvarande Katarina Jädergård, Mats Andersson, Jakob Fichtelius. Lars Sandström, Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken 3. Val av protokolljusterare Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius 4. Val av vice ordförande Katarina Jädergård 5. Val av sekreterare Ingela … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 2017 13 juli 2017 Lysingsbadet Västervik   § 1. Mötet öppnas Beth Lindecrantz öppnar mötet kl. 14.05 § 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Beslöts att kallelsen skett i behörig ordning. § 3. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 24 personer har rösträtt, 5 anmälda … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §501-518 12 juli 2017 Lysingsbadet Västervik   § 501. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 17.30 § 502. Närvarande Beth Lindecrantz, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Ingela Videbäcken § 503. Dagordning Dagordningen godkändes § 504. Val av protokolljusterare Lars och Ingela § 505. Föregående protokoll § 497 Förslag på ändring … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Telefonmöte, Skype §491-500 16 maj 2017 Skype   § 491. Mötets öppnande Mötet öppnas 18.05 § 492. Närvarande Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Mats Andersson, Ingela Videbäcken Frånvarande: Lars Sandström, John-Olof Ståhl § 493. Val av protokoll justerare Beslöts Ingela och Mats. § 494. Ekonomi Beth redovisar § 495. Fonder Ingela redovisar. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Halvårsmöte §474-490 18 februari 2017 Monicavägen Malmö   § 474. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jacob Fichtelius, Ej närvarande Mats Andersson, Lena Lövnord, Lars Sandström. § 475. Mötets öppnande Mötet öppnas 11.40 § 476. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänd § 477. Val av protokoll justerare Beslöts Ingela och Bettan. § 478. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §457-473 10 november 2016 Skype   §457. Mötets öppnande Beth öppnar mötet 18.10   §458. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Jakob Fichtelius, Mats Andersson Ej närvarande: Lars Sandström, Lena Lövnord   §459. Dagordning Dagordningen godkändes   §460. Val av protokolljusterare Ingela och Mats   §461. Föregående protokoll Korrigering av budgeten … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte 4 augusti 2016 Siviks Camping, Lysekil   § 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet 15:45 § 2. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Lars Sandström, Lena Lövnord § 3. Val av protokolljusterare Mats Andersson, Ingela Videbäcken § 4. Val av vice ordförande Ingela Videbäcken § 5. … Läs mer

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 4 augusti 2016 Siviks Camping, Lysekil   § 1. Mötet öppnas Beth Lindecrantz öppnar mötet kl 15.15 § 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse har skett i behörig ordning. § 3. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 24 personer har rösträtt, 3 anmälda hade … Läs mer