Author Archives: Mats Andersson

Styrelsemöte 16 februari 2019

mars 27th, 2019 | Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll - (Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 16 februari 2019)

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §600-615 16 februari 2019 på Winn Hotel Handen § 600. Mötets öppnande Ordförande Liselott Jezek öppnar mötet 10.00 § 601. Närvarande                 Liselott Jezek, Beth Lindecrantz, Jakob Fichtelius, Katarina Jädergård, Mats Andersson, Franziska Grafe och Ingela Videbäcken § 602. Dagordning Dagordningen godkänd § 603. Val av protokolljusterare Ingela Videbäcken och Franziska … Läs mer

Styrelsemöte 26 november 2018

december 11th, 2018 | Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll - (Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 26 november 2018)

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §585-599 26 november 2018 Skypemöte   § 585. Mötets öppnande Ordförande Liselott Jezek öppnar mötet kl 18.12 § 586. Närvarande Liselott Jezek, Franziska Grafe, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Ingela Videbäcken, Beth Lindecrantz. Frånvarande Katarina Jädergård. § 587. Dagordning Dagordning godkänd § 588. Val av protokolljusterare Franziska Grafe och Ingela Videbäcken … Läs mer

Styrelsemöte 15 september 2018

oktober 9th, 2018 | Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll - (Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 15 september 2018)

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §572-584 15 september 2018 Liseberg Heden   § 572. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet 10.00 § 573. Närvarande Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Katarina Jädergård, Jakob Fichtelius, Henrik Jezek, Franziska Grafe § 574. Dagordning Dagordning godkändes § 575. Val av protokolljusterare Ingela Videbäcken och Franziska Grafe § 576. Presentation Presentation gjordes … Läs mer

Brev från styrelsen

september 19th, 2018 | Posted by Mats Andersson in Föreningen | Övrigt - (Kommentarer inaktiverade för Brev från styrelsen)

Hej alla medlemmar i Sturge Weber föreningen Sverige. Under årsmötet 2018 röstades det in några nya i styrelsen, däribland en ny ordförande, Bertil Backlund. Tyvärr har Bertil drabbats av sjukdom och kommer därför inte att kunna axla rollen som ordförande. I samband med det konstituerande mötet, efter årsmötet, röstades Henrik Jezek till viceordförande. I och … Läs mer

Konstituerande möte 12 juli 2018

augusti 22nd, 2018 | Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll - (Kommentarer inaktiverade för Konstituerande möte 12 juli 2018)

Sturge Weber föreningen Sverige Konstituerande möte 12 juli 2018 Moraparken Mora   § 1. Mötets öppnande Ordförande Bertil Backlund öppnar mötet 14.45 § 2. Närvarande Bertil Backlund, Katarina Jädergård, Mats Andersson, Jakob Fichtelius, Henrik Jezek, Ingela Videbäcken, Franzisca Grafe. § 3. Val av protokolljusterare Franzisca Grafe § 4. Val av vice ordförande Henrik Jezek § … Läs mer

Årsmöte 12 juli 2018

augusti 22nd, 2018 | Posted by Mats Andersson in Föreningen | Styrelseprotokoll - (Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 12 juli 2018)

Sturge Weber föreningen Sverige Årsmöte 12 juli 2018 Moraparken Mora   § 1. Mötet öppnas Beth Lindecrantz öppnar mötet kl 13.10 § 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Beslöts att kallelse har skett i behörig ordning. § 3. Fastställande av röstlängd Upprop gjordes enligt deltagarlistan. Konstaterades att 20 personer har rösträtt, 8 anmälda … Läs mer

Styrelsemöte 11 juli 2018

augusti 22nd, 2018 | Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll - (Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 11 juli 2018)

Sturge Weber föreningen Sverige Styrelsemöte §553-571 11 juli 2018 Moraparken   § 553. Närvarande Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Katarina Jädergård, Jakob Fichtelius, Beth Lindecrantz § 554. Mötets öppnande Beth öppnar mötet kl 15:15 § 555. Dagordning Dagordning godkändes § 556. Val av protokolljusterare Ingela Videbäcken och Mats Andersson § 557. Föregående protokoll Föregående protokoll godkänt. … Läs mer

Telefonmöte 21 maj 2018

juli 12th, 2018 | Posted by Mats Andersson in Styrelseprotokoll - (Kommentarer inaktiverade för Telefonmöte 21 maj 2018)

Sturge Weber föreningen Sverige Telefonmöte, Skype §536-552 21 maj 2018 Skype   § 536. Mötets öppnande Vi öppnar mötet 18.05 § 537. Närvarande Beth Lindecrantz, Ingela Videbäcken, Mats Andersson, Katarina Jädergård, Jakob Fichtelius § 538. Dagordning Dagordning godkänd § 539. Val av protokolljusterare Ingela och Katarina § 540. Föregående protokoll Föregående protokoll godkänt § 541. … Läs mer

Nytt blod till styrelsen

april 23rd, 2018 | Posted by Mats Andersson in Föreningen | Övrigt - (Kommentarer inaktiverade för Nytt blod till styrelsen)

Hej alla medlemmar! Vi är nu inne på vårt tionde år med föreningen från det vi började jobba för att hitta varandra och starta en förening. Det har gått över förväntan och vi har haft många roliga, intressanta och lärorika möten. Allt finns på plats, hemsida, Facebook, rutiner och kontakter. Nu är det flera i … Läs mer

Sällsynta dagen 28 februari 2018

mars 19th, 2018 | Posted by Mats Andersson in Okategoriserade - (Kommentarer inaktiverade för Sällsynta dagen 28 februari 2018)

Sällsynta dagen 2018-02-28  Arrangör: CSD Västra Götalandsregionen, Ågrenska, NSDF Vi har medverkat på Sällsynta dagens arrangemang i Göteborg där expertteam hållit i seminarier med olika teman under dagen. Robert Hejdenberg VD Ågrenska hälsade välkomna. Elisabeth Wallenius och Emma Lindsten från Riksförbundet pratade om patientperspektivet. Tre generationer i familjen Hallgren berättade om sina erfarenheter där alla, … Läs mer